Sittende ryggradsvridning – Ardha Matsyendrasana

Sittende ryggradsvridning

Også kalt «Halv fiskenes kongestilling»

«Ardha» betyr «halv» på Sanskrit, mens «Matsyendra» betyr «fiskenes konge/hersker»

Stillingen øker bevegeligheten i hofter, ryggsøylen og nakken.

Utgangsposisjon for stillingen er stavstillingen.

Tilbake til yogaøvelser.