Studie: Menn som klarer 40 armhevinger, kan ha signifikant lavere risiko for hjertesyksom

En ny amerikanske studie, fant stor korrelasjon mellom hvor mange sammenhengende armhevinger en mann klarer, og sjansen for hjerte- og karsykdom.

40 armhevinger
(Armhevinger, en av de beste kroppsvektøvelsene for overkroppsstyrke og kjerne. Nå antyder amerikanske forskere at øvelsen kan brukes som en god indikator på generell fysisk form og risikoen for å utvikle hjertesykdom. Foto: Dreamstime.com).

(Publisert 09.02.2019)

«Å undersøke hvor mange armhevinger en person klarer, er en kostnadsfri, rask, og enkel målemetode som kan brukes som en nyttig og objekt målestokk for å evaluere fysisk kapasitet og risikoen for kardiovaskulær sykdom.»

Det var konklusjonen i en studie, ledet av forskere ved Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston USA, som ble publisert i JAMA Network Open fredag.

Forskerne fulgte 1104 mannlige brannmenn med en snittalder på 40 år over en tiårsperiode, etter å ha latt dem gjennomgå fysiske tester i år 2000 og 2007. Deltagerne ble deretter fordelt i fem forskjellige grupper avhengig av hvor mange armhevinger de hadde klart på testene.

Da brannmennenes helsedata ble gjennomgått i 2018, hadde 37 opplevd hjertesykdom i oppfølgingsperioden. Funnene viste at det var de som hadde klart 10 eller færre armhevinger på testtidspunktene som hadde størst prosentvis forekomst. Risikoen avtok for de som klarte flere enn 11, og aller største risikoreduksjon – hele 96 prosent lavere risko for hjerteproblemer – fant man blant de som hadde klart 40 eller flere armhevinger.

Forskerne oppsumerte med å si at selv om flere, og større studier med flere testpersoner trengs, så var funnene oppløftene, og viser at armhevinger kan være en enkel og ikke minst, fullstendig gratis måte å undersøke en persons fysiske tilstand på.

Les også:

Legg igjen en kommentar

(Din e-postadresse vil ikke bli publisert.)