Borgskalaen (RPE)

(15.11.2019)

Borgskalaen er en metode for å måle det opplevde intensitetnivået på fysisk aktivitet hos en person.

Borgskalaen
19 på Borg-skalaen er ment å tilsvare det som kanskje er den mest utmattende aktiviteten du noensinne har opplevd. 20: Totalt utmattelse. Foto: Dreamstime.com

RPE – Skala for opplevd intensitetnivå

Metoden ble utviklet av den svenske professoren Gunnar Borg på 60-tallet, og refereres ofte til bare som RPE (Rating of perceived exertion / skala for opplevd utmattelse).

Selv om skalaen baserer seg helt og holdent på testpersonens subjektive egenopplevde intensitetsnivå, er hvert tall i skalaen (som går fra 6 til 20), tenkt å korrelere någenlunde med vedkommendes puls. F.eks. skal 15 (anstrengende), tilsvare ca. 150 i puls. (Legg på et 0 bak nummeret på skalaen).

6. Ekstremt lett
7. Ekstremt lett – 45 prosent av maks
8. Ekstremt lett
9. Svært lett – 45 prosent av maks
10. Svært lett
11. Lett – 65 prosent av maks
12. Lett
13. Ganske anstrengende
14. Ganske anstrengende – 75 prosent av maks
15. Anstrengende
16. Anstrengende – 85 prosent av maks
17. Svært anstrengende
18. Svært anstrengende – 92 prosent av maks
19. Ekstremt anstrengende / utmattende
20. Ekstremt anstrengende / utmattende – 95-100 prosent av maks

Kilder: Svenske Wikipedia