Hårprøver viser hvordan meditasjon reduserer kronisk stress

Ved å måle mengden kortisol i hårprøver, fant forskere ved Max Plack Institute i Tyskland at meditasjonsbasert mental trening dempet kronisk stress.

Meditasjon

Hår vokser i gjennomsnitt ca. 1 cm i måneden. Forskere har i denne studien som ble publisert i oktober, tatt prøver av de innerste 3 centimeterne av deltagernes hår hver tredje måned mens de har praktisert ulike meditasjonsbaserte treningsprogrammer for å undersøke om dette har noen innvirkning på kortilsolmengden i håret. Foto: Dreamstime.com

(Publisert 08.12.2021)

Mer nøyaktig enn selvrapportering

Et problem med tidligere lignende studier, har vært at testdeltagerne selv har rapportert sitt eget stressnivå etter treningen. Dette har gjort det vanskelig å fastsette nøyaktig hvor stor effekten egentlig har vært.

For eksempel er det lett å bli foruttinntatt til å automatisk svare at man føler seg mindre stresset etter å ha gjennomført en økt mindfulness som man på forhånd har blitt fortalt at skal være et godt hjelpemiddel for nettopp stressmestring.

Utbredt problem

23 prosent av alle tyskere lider jevnlig av stress ifølge en studie av Techniker Krankenkasse. Ikke bare påvirker dette livskvaliteten til de det gjelder, men det kan også medføre økt risiko for en rekke andre psykiske- og fysiske lidelser som depresjon og hjerte- og karsykdommer.

«Stresshormonet» kortisol

Kortisol er et hormon som frigis når kroppen settes i alarmmodus når vi står ovenfor en stressfull situasjon. Det kan for eksempel være når vi står på kanten av et svimlende fjellstup, eller når vi kjenner på presset for å få ferdig en viktig rapport på jobben innen en gitt tidsfrist. Jo lengre dette pågår, jo mer vil mengden kortisol akkumuleres i kroppen – og i håret.

Gode resultater

326 testdeltagere gjennomgikk ulike meditasjonsbaserte treningsprogrammer i opptil 9 måneder (en halvtime hver dag, 6 dager i uken). Tre varierte treningsmoduler med bl.a. fokus på oppmerksomhetstrening (mindfulness), takknemlighet, takling av vanskelige følelser og medfølelse ble benyttet.

Forskerne foretok kortisolmålinger av deltagernes hår ved oppstart, etter 3 måneder, etter 6 måneder og til slutt etter 9 måneder. Resultatene var forbløffende gode:

Bare små endringer ble funnet etter 3 måneder, men etter 6 måneder hadde kortisolmengden i hårprøvene sunket betraktelig og med 25 prosent i gjennomsnitt. Lite endringer utover dette etter 9 måneder (men nivåene holdt seg stabilt lave som etter forrige måling). Dette fikk forskerne til å konkludere med at treningen burde utføres jevnlig over lang tid for best mulig effekt mot kronisk stress.

Kilder: cbs.mpg.de, journals.lww.com

Legg igjen en kommentar

(Din e-postadresse vil ikke bli publisert.)