Bare 3 av 10 voksne nordmenn som sitter mye oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet

Voksne sitter for mye, og beveger seg for lite til at det oppveier for de negative effektene ved stillesitting. Det var blant funnene som ble gjort i en ny rapport utarbeidet av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

(Publisert 12.05.2023)

Skogstur
Foto: Dreamstime.com

I «Kartlegging av fysisk aktivitet og stillesittende tid blant voksne og eldre (Kan3)» ble 3006 personer i alderen 20 år og oppover, fulgt i perioden februar 2021 til mai 2022.
80 prosent sitter stille 8 eller flere timer hver dag

Ifølge de nye anbefalingene fra Helsedirektoratet for fysisk aktivitet som kom i 2022 er det i utgangspunktet ikke mer enn litt over 20 minutter * med aktivitet per dag man trenger for å tilfredstille minimumskravet. Sitter du svært mye stille i løpet av dagen (mer enn 8-10 timer), er minimumsanbefalingen det dobbelte for å kompensere for de negative effektene dette har på helsen.

(* Minimum 150 min. per uke med moderat anstrengende aktivitet eller 75 min. med høy intensitet. Minimumsanbefalingen er det dobbelte dersom man sitter i mer enn 8-10 timer.)

I kartleggingen fant man at 75 prosent av deltagerne ville ha tilfredstilt minimumsanbefalingene på 150 minutter fysisk aktivitet i uka hadde det ikke vært for tilleggsanbefalingene ved stillesitting. Hele 80 prosent av deltagerne sitter i mer enn 8 timer hver dag, noe som gjør at tallet faller til 30 prosent.

8000 skritt om dagen

I gjennomsnitt gikk deltagerne 8000 skritt hver dag. Det var imidlertid stor forskjell på de mest og minst aktive i undersøkelsen. De som beveget seg minst, gikk ikke mer enn 2000 skritt om dagen, mot et gjennomsnitt på 16 000 skritt om dagen for de mest aktive.

Kartleggingen viste også et fallende aktivitetsnivå i takt med alder. Vi er generelt mindre aktive etter fylte 65 år. I undersøkelsen gikk 80-åringene i snitt bare halvparten så mange skritt om dagen som de mellom 20-64 år. Det var generelt for lite styrketrening blant deltagerne, og særlig blant de eldre. Målingene viste også kvinner var noe mindre aktive enn menn, og at de med høyest utdanning (uansett kjønn) beveget seg mer enn de med lite eller ingen høyere utdanning.

Kilde: fhi.no

Les også:

Legg igjen en kommentar

(Din e-postadresse vil ikke bli publisert.)